Contributie - r.k.v.v. JEKA - voetbalvereniging in Breda

Contributie

Contributie

Wat is de contributie voor het seizoen 2022/20223?

De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn: 

Senioren, geboren vóór 01-01-2004 € 247
O-19 t-m O16, geboren in 2004, 2005, 2006 en 2007 € 227
O-15 t-m O12, geboren in 2008, 2009, 2010 en 2011 € 211
O-11 t-m O8, geboren in 2012, 2013, 2014 en 2015 € 196
O-7, geboren in 2016 en 2017 € 188
G-leden € 139
Niet-spelend (donateurs en functionarissen) €   47
Jekavaders, 35+, 45+ € 107
   
Kortingen 3e jeugdlid* in gezin €   68
Kortingen 4e jeugdlid* in gezin € 136
Korting alleen trainen €   68

*Een jeugdlid is ieder die 18 jaar of jonger is op de peildatum 31 december van het lopende seizoen. 

De contributie wordt via automatische incasso tweemaal per jaar geïnd. Bij ontbreken van een incassomachtiging vindt de contributiebetaling via factuur plaats. Dit gebeurt in één keer voor het hele seizoen in september. Hiervoor wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht. 
Alle informatie over de contributie vind je in het reglement aan- en afmelding en contributie.Korting op contributie


BredaPas

Een Bredapashouder van 18 jaar en ouder ontvangt op aanvraag 50% korting op de contributie.
Je dient hiervoor je (geldige) Bredapasnummer door te geven aan de ledenadministratie.
Daarnaast kun je zelf € 45,- kleedgeld per persoon per kalenderjaar bij Bredapas aanvragen.Meer informatie kun je vinden op https://www.breda.nl/bredapas.

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds Breda betaalt de contributie en/of de sportattributen voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Ouders met een BredaPas kunnen de aanvraag rechtstreeks bij het Jeugdsportfonds Breda indienen, anders gebeurt dat via een intermediair.

Meer informatie kunt u vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/breda/.

 

Vragen

Voor vragen over de contributie kun je contact opnemen met:
Agnes Wiegers
e-mail: ledenadministratie@rkvvjeka.nl
Nummer contributierekening: NL61 RABO 0112 2023 49
 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!