Cookie beleid R.K.V.V. Jeka

De website van R.K.V.V. Jeka is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

Inleiding 

Sporten doe je voor je plezier. JEKA wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden en ontspanningsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Ieder weekend worden er in de regio honderden wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – uitstekend. Sport wordt daar beoefend conform de bedoelingen van het spel. 

De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

 

Het bestuur van Rkvv JEKA wil graag duidelijk maken wat de normen en waarden zijn waaraan de vereniging zich wil houden. Daartoe is een gedragscode opgesteld met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Wat is acceptabel en wat niet!

 

Algemeen uitgangspunt:

“Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

 

Preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht ongewenst gedrag te voorkomen (preventief). Indien dit onverhoopt toch voorkomt, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van ongewenst gedrag niet zal worden getolereerd.


Preventief beleid bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en derhalve voor sancties in aanmerking komen.

 

De gedragscode zal worden beschouwd als onderdeel van het huishoudelijk reglement.

 

Gedragscode

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat we gezamenlijk de vereniging inrichten en luisteren naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze Gedragscode, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En er elkaar op aan te spreken…

 

De volgende gedragsregels zijn van toepassing:

 • Wij willen allemaal, passief of actief, plezier beleven aan de voetbalsport en aan het verblijf op het JEKA complex en ondersteunen elkaar hierbij.
 • Wij respecteren ieder ander, ongeacht afkomst, uiterlijk, gezindte, denkbeelden etc. 
 • Elkaar met respect behandelen houdt in dat wij geen gedrag vertonen waarvan wij weten of kunnen vermoeden dat dit door een ander als ongewenst wordt ervaren. Wij benoemen en bespreken met elkaar de grenzen van gewenst en ongewenst gedrag. 
 • Wij bedienen ons niet van onbehoorlijk taalgebruik. Wij gaan voor zowel verbale als fysieke geweldloosheid in ons gedrag. 
 • Wij praten met elkaar en niet over elkaar.
 • Wij hebben respect voor ieders eigendommen. Ieder is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 • Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs,  (assistent)scheidsrechters en andere bezoekers. 
 • Voor het gebruik van het clubhuis gelden specifieke regels (o.a. alcoholgebruik, roken), waaraan een ieder die gebruik maakt van het clubhuis zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten het clubhuis en het terras, dus ook in de kleedkamers, is niet toegestaan.
 • Wij zorgen er voor dat het sportcomplex en gebouwen ordelijk en netjes blijven  en laten geen drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden achter, anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken. Ieder team is verantwoordelijk voor het ordentelijk achterlaten van de door hen en de tegenstander gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen.
 • Wij accepteren dat we er op worden aangesproken als we ons niet aan de gedragscode houden of afspraken niet nakomen.
 • Wij zijn in ons gedrag een voorbeeld voor anderen, en vooral voor jongere leden.
 • Wij leveren allemaal naar vermogen een actieve bijdrage aan de vereniging.
 • Wij respecteren ieders inspanningen, houden ons aan de afgesproken regels, en ondersteunen elkaar daarbij.

 

Praktische uitwerking van de gedragsregels.

 

De gedragscode en daarop gebaseerde gedragsregels laten zich vertalen naar een aantal praktische regels voor spelers, functionarissen en andere betrokkenen.

Regels voor spelers/speelsters

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen
 • Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak
 • Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer
 • Verdovende middelen zijn verboden 
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue
 • Zowel in als buiten het veld vloek je niet
 • Je beledigt niemand
 • Anderen worden hierop aangesproken
 • Je hebt respect voor de tegenstander
 • Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk
 • Je vernedert niemand in woord of gebaar
 • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter
 • Je accepteert de leiding van je elftal, het bestuur en de trainer
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging
 • Je houdt de kleedkamer netjes
 • Je bent op tijd voor trainingen en wedstrijden overeenkomstig de afspraak met je leider
 • Bij verhindering tijdig afmelden, ook voor trainingen
 • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als gast en bij thuiswedstrijden als gastheer
 • Je “loopt”niet weg voor een klusje
 • Je praat met elkaar en niet over elkaar
 • Je toont goede omgangsvormen
 • Openheid en eerlijkheid staan voorop
 • Je leeft de verenigingsregels na
 • Voor de wedstrijd geven de beide teams elkaar een hand
 • Na afloop van de wedstrijd geef je je tegenstander een hand
 • Na afloop worden de scheidsrechter en grensrechters bedankt voor de leiding
 • Je helpt elkaar door positief te corrigeren en te coachen
 • Je speelt samen als team en valt elkaar niet af
 • Je bent lid van een vereniging, niet van een team
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor ballen, kleding, kleedkamers e.d 
 • Je vertoont geen ongewenst gedrag zoals elkaar pesten, discrimineren en onheus bejegenen, alsmede vernielingen aanbrengen, diefstal e.d. en maakt dit bespreekbaar als je dit gedrag bij anderen waarneemt.  

 

De regels voor functionarissen 

 • We zorgen ervoor dat we elkaar informeren en naar elkaar luisteren, kortom open en eerlijk communiceren (dus niet over maar met elkaar).
 • Stel duidelijke regels vast en zorg voor handhaven daarvan o.a. met betrekking tot op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen en wedstrijden, omgang met materialen en kleedkamers, douchen e.d.
 • Sta open voor alle geledingen binnen de vereniging
 • Vul je rol op een stimulerende en uitdagende manier in
 • Je vervult een voorbeeldfunctie
 • Verdeel de werklast zoveel mogelijk over iedereen 
 • Zorg dat je verder kijkt dan alleen de eigen afdeling of het eigen elftal
 • Heb aandacht voor het leren omgaan van spelers met teleurstellingen en corrigeren
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent en niet te vroeg vertrekt
 • Zorg voor een goede ontvangst van gasten en nette afhandeling 
 • Bevorder optimale communicatie naar alle geledingen
 • Neem de verantwoordelijkheid voor (controle op) zaken als kleedkamers schoon achterlaten, douchen, omgang met medespelers, tegenstanders, leiding en materialen.
 • Maak het geven en ontvangen van waardering gewoon.
 • Zorg dat je goede en zo optimaal mogelijke randvoorwaarden biedt

 

Regels voor ouders/toeschouwers

 • Blijf altijd positief (juist bij verlies, volgende keer beter)
 • Positief naar eigen spelers, leiding en tegenpartij
 • Ben alert op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en maak dit bij het signaleren ervan bij functionarissen (leider) bespreekbaar 
 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee kijken
 • Wees enthousiast en steun uw zoon of dochter en de medespelers/speelsters
 • De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met de leiding
 • Een voetbalclub is geen kinderopvang
 • Steun de door de vereniging aan uw kind gestelde regels als op tijd komen, tijdig afmelden, het seizoen afmaken, douchen e.d.
 • Heb aandacht voor het feit dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is  als het echt niet anders kan
 • Laat het coachen aan de coach
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!