Historie

"Op 9 october 1937 sloten de schoolelftallen van de Rooms katholieke muloscholen S.S.V. , S.L.M. en St.Gomarus onder leiding van de broeders Michaël, Albertus, Timotheus en Athanasius zich bij Jeka (Jeugdige enthousiasme kan alles) aan.

Zeker in die tijd sprak het voor zich dat uit de naam van de vereniging de Rooms katholieke signature bleek en werden de letters R.k.v.v. (Rooms katholieke voetbal vereniging) voor de naam geplaatst. Zo hanteert Jeka nog altijd de officiële naam "R.k.v.v. Jeka".

De clubkleuren gaven in de aanvang wat moeilijkheden omdat de diverse scholen een eigen tenue hadden. Bij de eerste wedstrijden zag je dan ook een mengelmoes van kleuren.

Het bestuur vond in de omgeving van de Teteringsedijk bij het Heusdenhoutsestraatje een braakliggend stuk grond. Zij wisten dit terrein te pachten en met behulp van vrijwilligers hebben ze bergen werk verzet. Dwars over dit terrein liep een sloot. De firma Reichardt stelde belangeloos een vrachtwagen ter beschikking en zo werd dit stukje grond omgetoverd tot een bespeelbaar voetbalveld. Het onderhoud werd in eigen beheer uitgevoerd. Broeder Timotheus maaide wekelijks het gras met een klein handmaaimachientje. Vader Vermeeren zette een kalkwagentje in elkaar. En gestoken in een speciaal toog trok "De Tim" regelmatig de krijtlijnen.

Nadat Zijn hoogheid excellentie MGr. Hopman zijn hoge goedkeuring aan deze nieuwe vereniging had gegeven door het benoemen van de geestelijke adviseur kapelaan Siebelink is onder medewerking van velen Jeka in het bezit gekomen van een braakliggend stukje grond. Een geschikte lokatie was een weiland in de Heusdenhoutsestraat. Er liep wel een sloot doorheen, doch dit mocht verder geen probleem opleveren. Zoals al eerder gememoreerd stelde een bevriende firma belangeloos een vrachtwagen beschikbaar. De zelfwerkzaamheid bij Jeka, die ook toen reeds aanwezig was, deed de rest. Iets verderop realiseerde men het eerste Jeka terrein. Bij uitwedstrijden kwam het niet zelden voor, dat in de buitenlucht moest worden omgekleed en dat de kleding op een hoop achter de goal werd weggelegd. Werd er met de rust gedraaid, dan verhuisden ook alle kleren meer naar de andere kant.

Oranjeboomstraat
Dit complex bestond uit 2 velden. De kleedgebouwen aan de Oranjeboomstraat bestonden uit twee kleine bouwketen. Het kleedgebouw van de Heusdenhoutsestraat werd voorzichtig afgebroken en voorlopig opgeslagen. Het verblijf aan de Oranjeboomstraat was echter niet van lange duur.

Vughtpolder
In mei 1951 pacht de vereniging in de Vughtpolder een stuk grond, dat eigendom was van de Zusters van Catharinadal te Oosterhout. Daar de voetbalvereniging geen rechtspersoonlijkheid bezat, werd hiertoe opgericht de stichting PRO-JEKA, welke stichting wel de pachtovereenkomst kon aangaan.

Lage Kant
Een nieuw gemeentelijk sportveldencomplex aan de Lage Kant lag inmiddels gereed. Jeka betrok deze velden in augustus 1961. Na een plechtige inzegening en verdere festiviteiten werd de openingswedstrijd tegen het Duitse Bechen met 5-4 verloren. Het ledental van de vereniging steeg, mede door de oprichting van de honkbalvereniging Jeka. Verhuizen was inmiddels een bekend woord in de Jeka-gelederen. De volgende verhuizing vond plaats in juni 1964.

Molengracht
In 1964 werd het sportcomplex aan de Molengracht in gebruik genomen. Het bestuur zal ondertussen ook niet stil. In 1963 viel voor het eerst het woord verlichting. Op 27 augustus 1969 werd de verlichting ontstoken. Dat jaar stelde de gemeente een bedrag van 150.000,= beschikbaar voor de bouw van een clubhuis aan de Molengracht. Op zaterdag, 27 maart 1971 was het JEKA clubhuis daar. Die groei is natuurlijk niet tot stand gekomen zonder jeugdige enthousiasme. Dankzij dat jeugdige enthousiasme van velen uit het verleden was Rkvv Jeka in staat met een jeugdig enthousiasme naar de toekomst te kijken.

 

Sportcomplex ‘Tussen de Leijen’
Vanaf de winterstop in 2008 is de verhuizing naar de Beukenlaan een feit. Het prachtige complex, gelegen in de landschappelijke driehoek, zorgt voor nog meer jeugdige aanwinst. Het adres mag dan in Bavel "liggen", de club is nog steeds de grootste voetbalvereniging van Breda. Er is gestart met een kunstgrasveld maar het noodzakelijke tweede kunstgrasveld kwam in de zomer van 2009. Rkvv Jeka steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Met de eerste selectieteams van de jeugd speelt de vereniging in de hoogste klasse en het "echte" Jeka 1 speelt momenteel een voorname rol in de 1e klasse. Dit alles met het jeugdig enthousiasme dat kenmerkend is voor rkvv Jeka!

JEKA feliciteert vandaag:
Menno van den Biggelaar 6
Scott Mac Lean 9
Raphael Luhulima 12
Moos Bollen 16
Sam van Nassau 20
Addie Voesenek 45