Over JEKA

R.k.v.v. JEKA is in 1937 opgericht en viert in 2012 haar 75 jarig-bestaan. Over de geschiedenis van JEKA verwijzen we naar de link historie.
Inmiddels is onze vereniging uitgegroeid tot de grootste voetbalvereniging van Breda met ongeveer 1600 leden.In het seizoen 2011-2012 telt onze vereniging 21 seniorenteams 19 mannen- en 2 vrouwenteams, 83 juniorenteams, 2 meisjesteams en 3 G-teams.

In de winterstop van 2008 is onze vereniging verhuisd naar het nieuwe Sportcomplex ‘Tussen de Leijen’. We zijn trots op het prachtige complex bestaande uit 5 grasvelden en 2 kunstgrasvelden. Rkvv Jeka steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Met de eerste selectieteams van de jeugd speelt de vereniging op bovenregionaal niveau en ons vlaggenschip Jeka 1 speelt momenteel in de 2e klasse. Dit alles met het jeugdig enthousiasme dat kenmerkend is voor rkvv JEKA.

Deze eerste kennismaking sluiten we af met de 5 pijlers, die kenmerkend zijn voor onze vereniging en de basis vormen voor al het doen en laten, denken en handelen of wel bepalend zijn voor onze cultuur. Deze pijlers zijn de kernwaarden cq. de basis van de notitie JEKA pak aan, zet je beste beentje voor, die door de Algemene Leden Vergadering in 2010 is vastgesteld en in de loop der jaren zal worden geïmplementeerd. Klik hier om de volledige notitie te downloaden.

Pijler 1: Samenwerken

Het verenigings- en teambelang wordt boven het individueel belang gesteld. Dit betekent o.a. dat er is geen gescheiden beleid voor senioren en junioren is en er (meer) verbinding tussen leden en bestuur moet zijn.

Pijler 2: Spelplezier en ontwikkeling

Ieder lid krijgt de gelegenheid om op zijn of haar niveau te spelen en trainen. Er is geen sprake van een ledenstop, maar een regulering per categorie. Uitgangspunt is ook dat er selectie is om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen, waarbij het betalen van spelers uitgesloten wordt.

Pijler 3: De maatschappelijke functie

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van leden, ouders en anderen als vrijwilliger. Verder staan we open voor contacten en samenwerking met andere instellingen en organisaties. Om gewenst gedrag te stimuleren hanteren we een gedragscode die we uitdragen en actief naleven.

Pijler 4: Goed met financiële middelen omgaan

Leden moeten op een eenvoudige wijze inzicht krijgen in de besteding van de door hen betaalde contributie. De verdeling moet op een eerlijke en verantwoorde wijze te gebeuren en hiervoor moeten waarborgen worden geregeld.


Pijler 5: Duidelijkheid en voldoende communicatie

Afspraken en besluiten moeten goed worden vastgelegd en gecommuniceerd. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle functionarissen moeten worden beschreven en voor iedereen toegankelijk zijn. Een goede communicatie bevordert de gewenste duidelijkheid. Om hiervoor voortdurend aandacht te vragen, is een bestuurslid met deze portefeuille belast. Een belangrijk middel om nog beter en op een andere wijze met de leden te communiceren is onze vernieuwde website. We adviseren leden deze regelmatig te raadplegen.


A.J.M. Koks (Loek)

Voorzitter

JEKA feliciteert vandaag:
Freek Gruijters 21
Gerard van Doorn 50